Aud Jektvik

Aud Jektvik
Aud Jektvik

-Levd erfaring som stor.

-Har vært i media flere ganger de siste årene om det å være stor, både i intervjuer og leserinnlegg.

-Er utdannet sosionom.

-Har flere års yrkeserfaring fra helsevesenet med akuttpsykiatri og mennesker med funksjonsvariasjoner.

-Har videreutdanning i sexologi og funksjonshemminger.

-Studerer nå for å bli sexologisk rådgiver.

-Erfaren foredragsholder.