Bente Prytz Mjølstad

Spesialist i allmennmedisin, ph.d.

Jobber deltid som fastlege i tillegg til å være førsteamanuensis i allmennmedisin ved medisinstudiet ved NTNU og forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Trondheim.

Bakgrunn:

Uteksaminert cand. med i 1998 ved Universitetet i Bergen. Jobbet som allmennlege/fastlege siden 2001. De senere år kombinert jobb som fastlege med å jobbe på NTNU. 

Forsknings- og interesseområder: 

  • Pasienten som person, lege-pasient forholdet
  • Medisinsk relevans av biografisk kunnskap (livshistorier) 
  • Narrativ medisin
  • Retningslinjer i allmennpraksis
  • Helseeffekter av belastende livserfaring, krenkelser, voldserfaring
  • Barns oppvektsvilkår, barn som pårørende, svangerskapsomsorg
  • Risikotenkning, medikalisering og overdiagnostikk/-behandling
  • Palliativ behandling i primærhelsetjenesten
  • Folkehelse, forebyggende medisin, overvekt/fedme