Kari Anne Vrabel

–        Forskningssjef, første kvinnelige forskningssjef og førsteamanuensis II ved Universitet i Oslo , utdannet fra Universitetet i Oslo, jobbet på Modum Bad siden 1999.

–        Spesielt opptatt av psykoterapiforskning, spiseforstyrrelser og traumeproblematikk og forskningsformidling

–        Tidligere erfaring fra kommunehelsetjenesten med arbeid med barn og unge, arbeidet i en årrekke ved avdeling for spiseforstyrrelser ved Modum Bad

–        Arbeider nå med forskningsledelse, veilede master- og doktorgradsstudenter, påvirke generell klinisk praksis i kunnskapsbasert retning og utvikle nye behandlingskonsepter