Serena Tonstad

Serena Tonstad

Serena Tonstad er overlege ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, ved OUS.

Hun integrerer livsstil og medikamentell behandling for pasienter med høy risiko for hjerte og karsykdom, diabetes, overvekt og lipidforstyrrelser. Serena Tonstad har doktorgrad fra UiO med tittel: Behandling av barn med familiær hyperkolesterolemi.

Hun har publisert 300 artikler listet i Pub Med i felt som klinisk ernæring, røykeavvenning, lipidbehandling og andre felt relatert til forebyggende kardiologi.