Trine Tetlie Eik-Nes

PhD i Samfunnsmedisin (2018)

MSc i Barn og Unges Psykiske Helse (2011)

Jeg har vært interessert i utvikling av psykiske lidelser hos voksne siden jeg startet å jobbe i psykisk helsevern i 1998. Siden 2006 har jeg jobbet og forsket på mennesker med spiseforstyrrelser. Jeg har en doktorgrad i samfunnsmedisin og har også interesse for spiseforstyrret adferd i den generelle befolkningen. Jeg har jobbet med behandling av spiseforstyrrelser i over 10 år. Jeg har vært spesielt opptatt av foreldre med spiseforstyrrelser, og har i flere år utviklet og drevet behandlingsgrupper for foreldre med spiseforstyrrelser. Mitt doktorgradsarbeid fokuserte på spiseforstyrrelser i ulike variasjoner og populasjoner, både i generell populasjon og i klinisk populasjon. Ved bruk av ulike data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, (HUNT), Growing Up Today Study (GUTS) og Sykehuset Levanger forsker jeg på både menn og kvinner med ulik grad av spiseforstyrrelser.  

Prosjektleder for MHOBY studien (Mental Health & Obesity).