Verdens aksjonsdag

Verdens aksjonsdag mot spiseforstyrrelser 02.06

For femte år på rad går mennesker over hele verden sammen for å få økt oppmerksomheten om spiseforstyrrelser som psykiske lidelser.

Verdens aksjonsdag mot spiseforstyrrelser markeres i Norge i uke 23 under #medvektpåfølelser. Overspisingslidelse er valgt som tema i 2020.

Overspisingslidelse er den vanligste og hyppigst forekomne spiseforstyrrelsen. Til tross for høye forekomsttall, får overspisingslidelse og menneskene som er rammet av lidelsen sjelden oppmerksomhet i media, av politikere eller i behandlingsapparatet. Helsetilbudene er mangelfulle og mange møter tabuer og fordommer. Det er på tide å ta overspisingslidelse på alvor og gi de som er rammet den forståelsen, støtten og hjelpen de har krav på og fortjener. 


Ambisjon med markeringen av «Verdens aksjonsdag mot spiseforstyrrelser» er å bidra til:
– Mindre tabu og skam rundt spiseforstyrrelser og psykiske lidelser generelt.
– At det skal bli lettere å dele tanker og følelser om spiseforstyrrelser med andre.
– Et bedre behandlingstilbud for de som er rammet av spiseforstyrrelser og for deres familier og pårørende